رکورد تاریخی تورم در آلمان در سال ۲۰۲۲ شکسته شد
رکورد تاریخی تورم در آلمان در سال ۲۰۲۲ شکسته شد

رکورد تاریخی تورم در آلمان در سال ۲۰۲۲ شکسته شد 🔹بنا بر اعلام مؤسسه ملی آمار آلمان، نرخ تورم در کل سال ۲۰۲۲ در این کشور با رقم ٧/٩ درصد رکوردی تاریخی را برای این کشور از زمان تشکیل آلمان پس از جنگ جهانی دوم ثبت کرد. روث بند، رئیس مؤسسه آماری دستاتیس در بیانیه‌‌ای […]

رکورد تاریخی تورم در آلمان در سال ۲۰۲۲ شکسته شد

🔹بنا بر اعلام مؤسسه ملی آمار آلمان، نرخ تورم در کل سال ۲۰۲۲ در این کشور با رقم ٧/٩ درصد رکوردی تاریخی را برای این کشور از زمان تشکیل آلمان پس از جنگ جهانی دوم ثبت کرد.

روث بند، رئیس مؤسسه آماری دستاتیس در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: نرخ بالای این تورم سالیانه و تاریخی عمدتاً به دلیل افزایش شدید قیمت محصولات حاصل از انرژی و محصولات غذایی از زمان شروع جنگ در اوکراین است.