رکورد شکنی تراکتور در تعداد مصدومان
رکورد شکنی تراکتور در تعداد مصدومان

⭕️رکورد شکنی تراکتور در تعداد مصدومان 🔸تیم فوتبال تراکتور ۲ بازی خود در لیگ بیستم فوتبال را با تساوی پشت سرگذاشته است، اما این تیم با ۵ مصدوم مواجه شده است که یک رکورد محسوب می‌شود.  🔸مصدومیت بازیکنانی مانند اسدی، قادری، خانزاده، محمدی و خرم الحسینی از ناحیه‌هایی همانند همسترینگ، چهارسر و مچ در ۲ […]

⭕️رکورد شکنی تراکتور در تعداد مصدومان

🔸تیم فوتبال تراکتور ۲ بازی خود در لیگ بیستم فوتبال را با تساوی پشت سرگذاشته است، اما این تیم با ۵ مصدوم مواجه شده است که یک رکورد محسوب می‌شود. 

🔸مصدومیت بازیکنانی مانند اسدی، قادری، خانزاده، محمدی و خرم الحسینی از ناحیه‌هایی همانند همسترینگ، چهارسر و مچ در ۲ بازی اخیر لیگ بیستم فوتبال، باعث نگرانی کادر فنی و هواداران تراکتور شده است؛ چرا که احتمال پارگی رباط صلیبی افزایش پیدا می‌کند. 

🔸اسدی و قادری از ناحیه همسترینگ پا و خانزاده و خرم الحسینی از ناحیه چهارسر ران و هادی محمدی هم از ناحیه مچ پا آسیب دیده اند که از بین این ۵ نفر فقط اسدی، قادری و محمدی آمادگی بازی را دارند. 

🔸آسیب دیدگی بازیکنان تراکتور نشانگر ضعف بدنسازی تیم است که با این روند، تعداد مصدومان افزایش یافته و بازیکنان با آسیب دیدگی‌های شدید مواجه می‌شوند