ریابکوف: در خط پایان مذاکرات وین هستیم اما همه موارد حل نشده‌اند
ریابکوف: در خط پایان مذاکرات وین هستیم اما همه موارد حل نشده‌اند

ریابکوف: در خط پایان مذاکرات وین هستیم اما همه موارد حل نشده‌اند معاون وزیر امور خارجه روسیه: هنوز همه موضوعات حل نشده‌اند اما تماس‎های فشرده در سطوح مختلف ادامه دارد و هیات روسی از نزدیک و به طور سازنده با همکاران خود همکاری می‌کند. 🔹هیات جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که لازمه رسیدن به توافق، […]

ریابکوف: در خط پایان مذاکرات وین هستیم اما همه موارد حل نشده‌اند

معاون وزیر امور خارجه روسیه: هنوز همه موضوعات حل نشده‌اند اما تماس‎های فشرده در سطوح مختلف ادامه دارد و هیات روسی از نزدیک و به طور سازنده با همکاران خود همکاری می‌کند.

🔹هیات جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که لازمه رسیدن به توافق، پایدار بودن رفع تحریم‌ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند.