ریابکوف: مسکو پیشنهادی برای دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست گروه ۲۰ نداده است
ریابکوف: مسکو پیشنهادی برای دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست گروه ۲۰ نداده است

🔻ریابکوف: مسکو پیشنهادی برای دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست گروه ۲۰ نداده است سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه: ما هیچ کانال مجزای خاصی برای مسائل تبادل شهروندان زندانی آمریکا در روسیه با شهروندان زندانی روسیه در آمریکا نداریم. هیچ کانال ویژه مجزایی وجود ندارد. 🔹مسکو پیشنهادی برای دیدار وزرای خارجه آمریکا […]

🔻ریابکوف: مسکو پیشنهادی برای دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست گروه ۲۰ نداده است

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه: ما هیچ کانال مجزای خاصی برای مسائل تبادل شهروندان زندانی آمریکا در روسیه با شهروندان زندانی روسیه در آمریکا نداریم. هیچ کانال ویژه مجزایی وجود ندارد.

🔹مسکو پیشنهادی برای دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست گروه ۲۰ در اندونزی نداده، زیرا واشنگتن مواضع روسیه در تمامی مسائل را می‌داند و این دیدار بی‌معنا خواهد بود.