ریزش بهمن در جاده اسالم-خلخال
ریزش بهمن در جاده اسالم-خلخال

ریزش بهمن در جاده اسالم-خلخال 🔹به‌ دنبال بارش برف سنگین در گردنه الماس و کولاک شدید، بامداد امروز در دو نقطه از جاده اسالم-خلخال بهمن ریزش کرد. 🔹فرماندار خلخال: زمان ریزش بهمن هیچ خودرویی در مسیر نبود. با تلاش راهداران مسیر پاکسازی شده و الان تردد در آن امکان‌پذیر است.

ریزش بهمن در جاده اسالم-خلخال

🔹به‌ دنبال بارش برف سنگین در گردنه الماس و کولاک شدید، بامداد امروز در دو نقطه از جاده اسالم-خلخال بهمن ریزش کرد.

🔹فرماندار خلخال: زمان ریزش بهمن هیچ خودرویی در مسیر نبود. با تلاش راهداران مسیر پاکسازی شده و الان تردد در آن امکان‌پذیر است.