ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو
ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو

ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو 🔹بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم ریزش قیمت‌ها در این بازار در ۲۴ ساعت گذشته است. 🔹در بین خودروهای پژو موجود در بازار پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از ۳۶۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۵۶ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو […]

ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو

🔹بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم ریزش قیمت‌ها در این بازار در ۲۴ ساعت گذشته است.

🔹در بین خودروهای پژو موجود در بازار پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از ۳۶۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۵۶ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و ۳۶۷ میلیون تومان قیمت خورده است.