زبان کاریکاتور در پاسخ به هتاکی وقیحانه نشریه فرانسوی شارلی ابدو
زبان کاریکاتور در پاسخ به هتاکی وقیحانه نشریه فرانسوی شارلی ابدو

کاریکاتور│ نجیبه پورکریم دولت فرانسه که خود را مهد آزادی می داند، چگونه به یک نشریه وابسته به جریانات اسلام ستیز و صهیونیسم جهانی، اجازه می دهد بدین راحتی عقاید و اعتقادات دینی ملت ها را به سخره بگیرد؟! آیا این را می توان به آزادی بیان تعریف کرد؟ در صورتی که شخص مکرون رئیس […]

کاریکاتور
اثر: نجیبه پورکریم

کاریکاتور│ نجیبه پورکریم

دولت فرانسه که خود را مهد آزادی می داند، چگونه به یک نشریه وابسته به جریانات اسلام ستیز و صهیونیسم جهانی، اجازه می دهد بدین راحتی عقاید و اعتقادات دینی ملت ها را به سخره بگیرد؟! آیا این را می توان به آزادی بیان تعریف کرد؟ در صورتی که شخص مکرون رئیس جمهور فرانسه علیه عوامل انتشار یک تصویر از خودش که در آن به هیتلر تشبیه شده، شکایت کرده است.
سوال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی چیزی در این‌باره نوشت باید به زندان برود؟؟