زخم وعده‌ها بر پیکر خشک دریاچه ارومیه
زخم وعده‌ها بر پیکر خشک دریاچه ارومیه

🔻زخم وعده‌ها بر پیکر خشک دریاچه ارومیه 🔹دریاچه ارومیه که به «شوردریا» نیز معروف است، در شمال غرب ایران قرار دارد و یکی از بزرگترین دریاچه‌های دائمی زیاده‌شور جهان، بزرگترین دریاچه خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ نمکی روی زمین است که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار داشت. 🔹به […]

🔻زخم وعده‌ها بر پیکر خشک دریاچه ارومیه

🔹دریاچه ارومیه که به «شوردریا» نیز معروف است، در شمال غرب ایران قرار دارد و یکی از بزرگترین دریاچه‌های دائمی زیاده‌شور جهان، بزرگترین دریاچه خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ نمکی روی زمین است که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار داشت.

🔹به گفته مسئولین خشکی دریاچه ارومیه ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌هایی است که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم و به قولی آسمان مقصر است!

🔹صراف، رئیس دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز می‌گوید: دریاچه ارومیه قابلیت احیا دارد و به لطف الهی احیا هم خواهد شد مشروط به اینکه مداخلات انسانی در جهت منفی نباشد اما اگر رفتارهای نادرست مردم و مسئولین ادامه پیدا کند، نباید امیدوار به احیا بود.