زد و خورد و جراحت شدید ملی پوشان ایران در ترکیه
زد و خورد و جراحت شدید ملی پوشان ایران در ترکیه

زد و خورد و جراحت شدید ملی پوشان ایران در ترکیه 🔹برخی جودوکاران ایران در رستوران دهکده بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه با یکدیگر درگیر شدند. 🔹تیم‌های ملی جودوی ایران با ۱۴ جودوکار  عازم قونیه شد اما در پایان تمامی نمایندگان جودوی ایران از دور رقابت‌ها حذف شدند. 🔹برخی از جودوکاران ایران در محل سالن […]

زد و خورد و جراحت شدید ملی پوشان ایران در ترکیه

🔹برخی جودوکاران ایران در رستوران دهکده بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه با یکدیگر درگیر شدند.

🔹تیم‌های ملی جودوی ایران با ۱۴ جودوکار  عازم قونیه شد اما در پایان تمامی نمایندگان جودوی ایران از دور رقابت‌ها حذف شدند.

🔹برخی از جودوکاران ایران در محل سالن غذاخوری دهکده بازی‌ها با یکدیگر درگیری فیزیکی شدید پیدا کرده‌اند.

🔹 ظاهرا دو جودوکار تیم ملی ابتدا با یکدیگر مشاجره لفظی می‌کنند و در ادامه درگیری فیزیکی میان آن‌ها به جایی می‌رسد که در حضور ورزشکاران خارجی، با صندلی و دیگر وسایل سالن غذاخوری به جان هم افتادند.