زلزله در چند کشور اروپایی
زلزله در چند کشور اروپایی

زلزله در چند کشور اروپایی دقایقی قبل زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین شمال بلغارستان، شرق صربستان و با مرکزیت رومانی را لرزاند.

زلزله در چند کشور اروپایی

دقایقی قبل زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین شمال بلغارستان، شرق صربستان و با مرکزیت رومانی را لرزاند.