زلزلۀ تهران: معادل ١٧٨ عدد بمب اتمی هیروشیما
زلزلۀ تهران: معادل ١٧٨ عدد بمب اتمی هیروشیما

زلزلۀ تهران: معادل ١٧٨ عدد بمب اتمی هیروشیما فریبرز ناطقی الهی مهندس سازه، زلزله و مدیریت بحران در یادداشتی نوشت:چند هفته پیش زلزله‌هایی به بزرگی ۶/۸ الی ۷/۰ بسته به ایستگاه ثبت کننده در تایوان و مکزیک رخ داد که موجب خسارات‌های مالی هنگفتی به این پهنه‌های لرزه‌خیز از دنیا شد 🔹زلزله احتمالی تهران با […]

زلزلۀ تهران: معادل ١٧٨ عدد بمب اتمی هیروشیما

فریبرز ناطقی الهی مهندس سازه، زلزله و مدیریت بحران در یادداشتی نوشت:چند هفته پیش زلزله‌هایی به بزرگی ۶/۸ الی ۷/۰ بسته به ایستگاه ثبت کننده در تایوان و مکزیک رخ داد که موجب خسارات‌های مالی هنگفتی به این پهنه‌های لرزه‌خیز از دنیا شد

🔹زلزله احتمالی تهران با توجه به تاخیر افتادن آن از موعد مقرر، بزرگتر و احتمالا در محدوده ۷/۳ خواهد بود ! یعنی ۳/۲ برابر بزرگتر و نزدیک به ۶ برابر قویتر از نظر انرژی نسبت به زلزله ۶/۸ اخیر مکزیک و تایوان !

🔹زلزله تهران خیلی مهیب تر، بزرگ تر، مخرب تر، کشنده تر، وحشتناک تر، از زلزله تایوان و مکزیک خواهد بود- تقریبا ۱۶ برابر ویرانگر تر از زلزله تایوان و حدود ۱۷۸ برابر قویتر از بمب اتمی هیروشبما ؟؟؟؟ و دیدیم آنچه فقط یک بمب اتمی با هیروشیما چه کرد