زلنسکی قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در اوکراین را بررسی می‌کند
زلنسکی قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در اوکراین را بررسی می‌کند

زلنسکی قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در اوکراین را بررسی می‌کند 🔹با توجه به درخواست بیش از ۲۵ هزار اوکراینی از رئیس جمهور این کشور برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان، وی این موضوع را بررسی خواهد کرد. 🔹در حالی که جنگ در اوکراین وارد مراحل حساسی شده و حدود یک پنجم مساحت این کشور تحت سیطره […]

زلنسکی قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در اوکراین را بررسی می‌کند

🔹با توجه به درخواست بیش از ۲۵ هزار اوکراینی از رئیس جمهور این کشور برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان، وی این موضوع را بررسی خواهد کرد.

🔹در حالی که جنگ در اوکراین وارد مراحل حساسی شده و حدود یک پنجم مساحت این کشور تحت سیطره نیروهای طرفدار روسیه قرار گرفته است، امضا کنندگان این درخواست در بیانیه خود از رئیس جمهور اوکراین درخواست کردند که ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت بشناسد.