زمان دور دوم مزایده خودروهای خارجی اعلام شد
زمان دور دوم مزایده خودروهای خارجی اعلام شد

🔻زمان دور دوم مزایده خودروهای خارجی اعلام شد 🔹متقاضیان می‌توانند از هشت صبح ۲۶ مهر تا ساعت ۲۴ اول آبان برای شرکت در مزایده خودروهای خارجی که توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار می‌شود، اقدام کنند.

🔻زمان دور دوم مزایده خودروهای خارجی اعلام شد

🔹متقاضیان می‌توانند از هشت صبح ۲۶ مهر تا ساعت ۲۴ اول آبان برای شرکت در مزایده خودروهای خارجی که توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار می‌شود، اقدام کنند.