زنجیره بزرگ فروش کتاب در سراسر کشور ایجاد می‌شود
زنجیره بزرگ فروش کتاب در سراسر کشور ایجاد می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد: زنجیره بزرگ فروش کتاب در سراسر کشور ایجاد می‌شود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد زنجیره بزرگ فروش کتاب در سراسر کشور خبر داد و گفت: طرح‌های آماده فرهنگی حمایت می‌شوند. ‌به گزارش تایسیز نیوز، محمدمهدی اسماعیلی عصر جمعه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند که با حضور استاندار […]

وزیر فرهنگ و ارشاد:

زنجیره بزرگ فروش کتاب در سراسر کشور ایجاد می‌شود

زنجیره بزرگ فروش کتاب در سراسر کشور ایجاد می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد زنجیره بزرگ فروش کتاب در سراسر کشور خبر داد و گفت: طرح‌های آماده فرهنگی حمایت می‌شوند.

‌به گزارش تایسیز نیوز، محمدمهدی اسماعیلی عصر جمعه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند که با حضور استاندار همدان و فرماندار نهاوند برگزار شد، اظهار کرد: در دولت تصویب کردیم تا همچون مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه فرهنگی نیز ایجاد شود.

وی ایجاد زنجیره بزرگ کتاب‌فروشی در سراسر کشور را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: انتظار داریم محل فروش در شهرستان اختصاص داده شود و ما نیز در بحث تأمین کتاب نیز هر آنچه در توان داشته باشیم به کار می‌گیریم.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه در قانون برنامه امسال ۵ درصد به مسائل عمرانی فرهنگی اختصاص‌داده‌شده که انتظار داریم مدیرکل استان و فرمانداران شهرستان این مهم را در دستور داشته باشند، گفت: شورای فرهنگ عمومی می‌تواند در بحث قانون جوانی جمعیت اقدامات خوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه به دنبال تعیین بودجه خوبی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی در کشور هستیم، گفت: مشکل اختصاص اعتبار به طرح‌های آماده در حوزه فرهنگی نداریم و از طرح‌های خوب نیز حمایت می‌کنیم.