زندگی ادامه دارد؛ حیات با طعم قهوه(عکس)
زندگی ادامه دارد؛ حیات با طعم قهوه(عکس)

زندگی ادامه دارد؛ حیات با طعم قهوه 🔹یک خانواده سوری در حلب، در ساختمانی زلزله زده و در میان ویرانه‌های خانه‌شان، در حال نوشیدن قهوه هستند

زندگی ادامه دارد؛ حیات با طعم قهوه

🔹یک خانواده سوری در حلب، در ساختمانی زلزله زده و در میان ویرانه‌های خانه‌شان، در حال نوشیدن قهوه هستند