زن ایرلندی برای خودکشی ۵۵ باتری قلمی قورت داد
زن ایرلندی برای خودکشی ۵۵ باتری قلمی قورت داد

🔻زن ایرلندی برای خودکشی ۵۵ باتری قلمی قورت داد 🔹️یک تیم از جراحان ایرلندی ۵۵ عدد باتری را از داخل شکم یک زن که از این طریق قصد خودکشی داشت خارج کردند. 🔹️به گزارش اعتمادآنلاین، به نقل از رسانه‌های عربی، اطرافیان یک زن ۶۶ساله او را به بیمارستان دانشگاه سنت فینسنت دوبلین منتقل کردند و […]

🔻زن ایرلندی برای خودکشی ۵۵ باتری قلمی قورت داد

🔹️یک تیم از جراحان ایرلندی ۵۵ عدد باتری را از داخل شکم یک زن که از این طریق قصد خودکشی داشت خارج کردند.

🔹️به گزارش اعتمادآنلاین، به نقل از رسانه‌های عربی، اطرافیان یک زن ۶۶ساله او را به بیمارستان دانشگاه سنت فینسنت دوبلین منتقل کردند و گفتند متوجه شده‌اند او تعداد نامشخصی باتری قورت داده است.

🔹️پزشکان بعد از انجام عکسبرداری با تعداد زیادی باتری در داخل دستگاه گوارش او مواجه شدند که به گفته آنها خوشبختانه هیچ یک از آنها آسیبی به این دستگاه وارد نکرده است.

🔹️به گفته پزشکان، با وجود آنکه این زن سه هفته تحت نظر و مداوا قرار گرفت اما این باتری‌ها نتوانستند راه خود را در دستگاه گوارش ادامه دهند از این رو آنها مجبور شدند با عمل لاپروسکوپی ۴۶ باتری را از داخل معده و چهار باتری را هم با عمل کرونوسکوپی از بدن او خارج کردند تا به همراه بقیه باتری‌‌هایی که به شکل طبیعی خارج شده بودند این تعداد به ۵۵ باتری برسد.