زيرساخت؛ مكمل فعاليت اقتصادي است/ دستگاه‌هاي خدمات‌رسان براي اجراي زيرساخت‌ها تسريع كنند
زيرساخت؛ مكمل فعاليت اقتصادي است/ دستگاه‌هاي خدمات‌رسان براي اجراي زيرساخت‌ها تسريع كنند

تأمین زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی برای حضور سرمایه‌گذاران در استان دارد. برای تحقق این هدف مهم شرکت شهرک‌های صنعتی استان از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده خواهد کرد که البته همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان در این راستا ضروری است.به گزارش تایسیزنیوز، به استناد قانون، دستگاه‌های خدمات رسان موظف شده‌اند امکانات انتقال و […]

تأمین زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی برای حضور سرمایه‌گذاران در استان دارد. برای تحقق این هدف مهم شرکت شهرک‌های صنعتی استان از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده خواهد کرد که البته همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان در این راستا ضروری است.
به گزارش تایسیزنیوز، به استناد قانون، دستگاه‌های خدمات رسان موظف شده‌اند امکانات انتقال و عرضه خدمات خود را تا مبادی ورودی واحدهای صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی فراهم کنند. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز به استناد همین مواد قانونی موظف شده که منابع مالی لازم را برای این دستگاه‌های اجرایی تامین کند.

مديرعامل شركت كشت و صنعت دشت ميوه آذربايجان (سن ايچ) در خصوص چالش‌هاي پيش روي اين واحد توليدي، گفت: عمده مشكل زيرساختي در اين واحد توليدي مربوط به تامين آب مورد نياز جهت استفاده در توليد مي‌باشد.
“محمد جواد غفاري” با اشاره به ضرورت و اهميت تامين زير ساخت‌ها براي فعاليت توليدي، افزود: زيرساخت در حكم عامل مكمل رشد اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود و سرمايه گذاري زيربنايي ناكافي محدوديت سرمايه‌گذاري هاي ديگر را به همراه دارد.
وي اضافه كرد: سرمايه گذاري مستقيم در زيرساخت، امكانات توليدي و فعاليتهاي اقتصادي را تحريك مي كند و هزينه هاي تجاري را كاهش مي دهد و باعث افزايش بهره وري خواهد شد.
مديرعامل شركت كشت و صنعت دشت ميوه آذربايجان (سن ايچ)، در خصوص انتطار از دستگاه‌هاي خدمت‌رسان براي تامين زيرساخت هاي لازم، ادامه داد: با توجه به وضعيت آب و هواي منطقه و فصل كاري بسيار محدود در شهرستان مرند، از دستگاه‌هاي اجرايي انتظار دارد مساعدت لازم در تسريع در اجراي زير ساخت‌هاي مورد نياز تامين آب به عمل آورند.
غفاري، با اشاره به تاثير تامين و تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز بر ارتقاي توليد و اشتغال، گفت: تامين زيرساخت ارتباط مستقيم با رشد اقتصادي و افزايش بهره وري واحدهاي توليدي و در نتيجه باعث ايجاد و افزايش استغال خواهد شد.
شركت كشت و صنعتي دشت ميوه آذربايجان با سرمايه گذاري بخش خصوصي در زميني به مساحت ۱۴ هكتار در شهرك صنعتي مرند ۲ در حال احداث مي باشد.زمينه اصلي فعاليت شركت توليد كنسانتره ، پوره ميوه ، رب گوجه فرنگي . … خواهد بود. با شروع كار اين شركت، زمينه اشتغال حدود ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقيم فراهم خواهد شد.