زیان انباشته تلفیقی ٢ خودروساز طی ۵ سال ٣٩ برابر شده
زیان انباشته تلفیقی ٢ خودروساز طی ۵ سال ٣٩ برابر شده

زیان انباشته تلفیقی ٢ خودروساز طی ۵ سال ٣٩ برابر شده 🔹زیان انباشته تلفیقی ایران خودرو و سایپا سال ۱۳۹۵ حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده. یعنی طی ۵ سال ۳۹ برابر شده 🔹این بدان معنی است که سیاست های دولت و مجلس و […]

زیان انباشته تلفیقی ٢ خودروساز طی ۵ سال ٣٩ برابر شده

🔹زیان انباشته تلفیقی ایران خودرو و سایپا سال ۱۳۹۵ حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده. یعنی طی ۵ سال ۳۹ برابر شده

🔹این بدان معنی است که سیاست های دولت و مجلس و حاکمیت درباره خودروسازان و لاتاری خودرو منجر به زمین گیر شدن دو خودروساز بزرگ کشور شده است.

🔹مدیریت دولتی و نیروی مازاد و شرکتهای فرعی مازاد، دارایی های غیرمولد و خرید سهام خزانه طی سالهای قبل با وام بانکی، بدهی های مالی کمرشکن، لاتاری و قیمت گذاری دستوریاز جمله دلایل افزایش زیان خودروسازان بوده است.