ساخت درخت بیولوژیک در تبریز
ساخت درخت بیولوژیک در تبریز

💢ساخت درخت بیولوژیک در تبریز ▫️معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، از دستگاه تصفیه هوای بیولوژیک ایران‌ساخت رونمایی کرد. ▫️این دستگاه ایران‌ساخت، به اندازه ۱۵۰ درخت اکسیژن تولید می کند و تحت عنوان درخت جلبکی شناخته می شود. این محصول ایران‌ساخت از قابلیت پالایش، تصفیه و حذف انواع آلاینده‌ها از جمله گازهای فرار، فلزات سنگین سموم، […]

💢ساخت درخت بیولوژیک در تبریز

▫️معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، از دستگاه تصفیه هوای بیولوژیک ایران‌ساخت رونمایی کرد.

▫️این دستگاه ایران‌ساخت، به اندازه ۱۵۰ درخت اکسیژن تولید می کند و تحت عنوان درخت جلبکی شناخته می شود. این محصول ایران‌ساخت از قابلیت پالایش، تصفیه و حذف انواع آلاینده‌ها از جمله گازهای فرار، فلزات سنگین سموم، ریزگردها و سایر آلاینده های زیست محیطی تا اندازه مؤثری برخوردار است.