ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهر جدید شهریار تبریز
ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهر جدید شهریار تبریز

💢 ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهر جدید شهریار تبریز مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی:▫️بر اساس برنامه ریزی ۱۲ هزار واحد در ۱۳۲ هکتار از اراضی این شهرک ساخته خواهند شد که برای فاز نخست پنج هزار واحد و برای فازهای بعدی هفت هزار واحد در نظر گرفته شده است. ▫️توجه به ماهیت […]

💢 ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهر جدید شهریار تبریز

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی:▫️بر اساس برنامه ریزی ۱۲ هزار واحد در ۱۳۲ هکتار از اراضی این شهرک ساخته خواهند شد که برای فاز نخست پنج هزار واحد و برای فازهای بعدی هفت هزار واحد در نظر گرفته شده است.

▫️توجه به ماهیت خصوصی و غیردولتی این شهرک، فرآیند تأمین زمین در آن برای ایجاد واحدهای نهضت ملی مسکن زمان بر خواهد بود چرا که اراضی دولتی در شهرک شهریار ۳۰۲ هکتار در قالب اراضی ملی است که از نظر موقعیت و توپوگرافی چندان مناسب نیستند و فرآیند تهاتر این زمین‌ها با ۱۳۲ هکتار اراضی مورد نیاز که در اختیار هیأت مدیره این شهرک است، به دلیل عدم حصول توافق در مورد قیمت، زمان بر خواهد بود.