سازمان اطلاعات سپاه عاشورا: بمب گذاری در تبریز ناکام ماند
سازمان اطلاعات سپاه عاشورا: بمب گذاری در تبریز ناکام ماند

سازمان اطلاعات سپاه عاشورا: بمب گذاری در تبریز ناکام ماند 🔹️سازمان اطلاعات سپاه عاشورا: همزمان با برگزاری تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات، عوامل منافقین و سلطنت طلب برای هدف قرار دادن مردم و به دنبال استفاده حداکثری از این تجمعات، در صدد انفجار بمب‌های دست ساز در برخی مناطق تبریز بودند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی […]

سازمان اطلاعات سپاه عاشورا: بمب گذاری در تبریز ناکام ماند

🔹️سازمان اطلاعات سپاه عاشورا: همزمان با برگزاری تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات، عوامل منافقین و سلطنت طلب برای هدف قرار دادن مردم و به دنبال استفاده حداکثری از این تجمعات، در صدد انفجار بمب‌های دست ساز در برخی مناطق تبریز بودند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی بسیج، بمب‌های دست ساز و مواد منفجره کشف شد و عوامل آن دستگیر شدند.