سازمان بازرسی: بازار تهران را ایمن کنید
سازمان بازرسی: بازار تهران را ایمن کنید

سازمان بازرسی: بازار تهران را ایمن کنید 🔹رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با شهردار تهران به برخی از مناطق ناایمن تهران از جمله بازار اشاره و به ضرورت ایمن‌سازی آنها تأکید کرد. 🔹«خدائیان» با تاکید بر اینکه در بازار تهران به دلیل قدمت زیادی که دارد بعضاً اصول شهرسازی، ایمنی و معماری به […]

سازمان بازرسی: بازار تهران را ایمن کنید

🔹رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با شهردار تهران به برخی از مناطق ناایمن تهران از جمله بازار اشاره و به ضرورت ایمن‌سازی آنها تأکید کرد.

🔹«خدائیان» با تاکید بر اینکه در بازار تهران به دلیل قدمت زیادی که دارد بعضاً اصول شهرسازی، ایمنی و معماری به درستی رعایت نشده، نسبت به بروز حوادث احتمالی و تحمیل خسارات زیاد، هشدار داد.