سازمان تحقیقات فضایی هند پای مصنوعی هوشمند ساخت
سازمان تحقیقات فضایی هند پای مصنوعی هوشمند ساخت

سازمان تحقیقات فضایی هند پای مصنوعی هوشمند ساخت 🔹سازمان تحقیقات فضایی هند در حاشیه کار روی فناوری‌هایی فضایی خود، نوع جدیدی پای مصنوعی هوشمند تولید کرده است که به زودی کاربرد تجاری خواهد یافت. 🔹این اندام‌های مصنوعی به افراد دچار قطع پا از بالای زانو اجازه خواهد داد تا به راحتی راه بروند. 🔹ریزپردازنده این […]

سازمان تحقیقات فضایی هند پای مصنوعی هوشمند ساخت

🔹سازمان تحقیقات فضایی هند در حاشیه کار روی فناوری‌هایی فضایی خود، نوع جدیدی پای مصنوعی هوشمند تولید کرده است که به زودی کاربرد تجاری خواهد یافت.

🔹این اندام‌های مصنوعی به افراد دچار قطع پا از بالای زانو اجازه خواهد داد تا به راحتی راه بروند.

🔹ریزپردازنده این تجهیزات بر اساس داده‌های حسگر، شرایط گام برداشتن را شناسایی می‌کند و نرم‌افزار کنترلی نیز شرایط مورد نیاز برای گام برداشتن را با کار سیستم مطابقت می‌دهد و بخش‌های دیگر سامانه برای افزایش راحتی فرد استفاده کننده، کل کار را هماهنگ می‌کنند.