سازمان سنجش: یک مورد تقلب هم در کنکور امسال گزارش نشد
سازمان سنجش: یک مورد تقلب هم در کنکور امسال گزارش نشد

سازمان سنجش: یک مورد تقلب هم در کنکور امسال گزارش نشد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: در قیاس آزمون ۱۴۰۰ و قبل از آن که حدود چند هزار تقلب احراز شد، امسال حتی یک مورد تقلب هم اتفاق نیفتاد و در گزارشات ویژه دستگاه‌های ناظر و سازمان بازرسی که حضور مستمر در تمام شهرستان‌ها داشتند […]

سازمان سنجش: یک مورد تقلب هم در کنکور امسال گزارش نشد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: در قیاس آزمون ۱۴۰۰ و قبل از آن که حدود چند هزار تقلب احراز شد، امسال حتی یک مورد تقلب هم اتفاق نیفتاد و در گزارشات ویژه دستگاه‌های ناظر و سازمان بازرسی که حضور مستمر در تمام شهرستان‌ها داشتند هیچ گزارشی از تقلب نداشتیم.