سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری‌های در شهر ماریوپل شد
سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری‌های در شهر ماریوپل شد

سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری‌های در شهر ماریوپل شد 🔹سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها در ماریوپل اوکراین شد تا امکان خروج غیرنظامیان گرفتار شده در این شهر “امروز” فراهم شود.🔹هماهنگ‌کننده بحران اوکراین در سازمان ملل گفت: زندگی ده ها هزار نفر از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در ماریوپل در خطر […]

سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری‌های در شهر ماریوپل شد

🔹سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها در ماریوپل اوکراین شد تا امکان خروج غیرنظامیان گرفتار شده در این شهر “امروز” فراهم شود.🔹هماهنگ‌کننده بحران اوکراین در سازمان ملل گفت: زندگی ده ها هزار نفر از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در ماریوپل در خطر است.