سازمان ملل : طالبان فورا با زنان وارد گفتگوی مستقیم شود
سازمان ملل : طالبان فورا با زنان وارد گفتگوی مستقیم شود

سازمان ملل : طالبان فورا با زنان وارد گفتگوی مستقیم شود 🔹شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در یک نشست ویژه وضعیت حقوق زنان افغانستان را بررسی کرد. 🔹نمایندگان تمامی کشورهای عضو این شورا و سفیر دولت پیشین افغانستان در سخنرانی‌های خود وضعیت زنان افغانستان را نگران کننده خواندند. 🔹میشل باشله، کمیسرعالی حقوق بشر […]

سازمان ملل : طالبان فورا با زنان وارد گفتگوی مستقیم شود

🔹شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در یک نشست ویژه وضعیت حقوق زنان افغانستان را بررسی کرد.

🔹نمایندگان تمامی کشورهای عضو این شورا و سفیر دولت پیشین افغانستان در سخنرانی‌های خود وضعیت زنان افغانستان را نگران کننده خواندند.

🔹میشل باشله، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این شورا گفت که «امروز، دوباره از مقامات طالبان می‌خواهم که این درخواست‌های فوری زنان برای نشستن بر سر میز را بپذیرند و در گفتگوی معنادار با آن‌ها شرکت کنند.»

🔹نمایندگان کشورها تاکید کردند که از زمان تصرف قدرت از سوی طالبان زنان و دختران افغان به حاشیه رانده شده و از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حق آموزش محروم شده اند.