سازمان ملل نسبت به فاجعه قحطی بی سابقه جهانی هشدار داد
سازمان ملل نسبت به فاجعه قحطی بی سابقه جهانی هشدار داد

سازمان ملل نسبت به فاجعه قحطی بی سابقه جهانی هشدار داد 🔹 آژانس های سازمان ملل اعلام کردند که به دلیل جنگ در اوکراین و نیز تغییرات اقلیمی در سال جاری میلادی، گرسنگی و مهاجرت گسترده به رقم بی سابقه ای خواهد رسید. 🔹 بنا به گزارش آژانس های سازمان ملل، سال گذشته میلادی، سطح […]

سازمان ملل نسبت به فاجعه قحطی بی سابقه جهانی هشدار داد

🔹 آژانس های سازمان ملل اعلام کردند که به دلیل جنگ در اوکراین و نیز تغییرات اقلیمی در سال جاری میلادی، گرسنگی و مهاجرت گسترده به رقم بی سابقه ای خواهد رسید.

🔹 بنا به گزارش آژانس های سازمان ملل، سال گذشته میلادی، سطح گرسنگی جهانی به دلیل آغاز همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ بار دیگر افزایش یافت. اما در سال جاری میلادی سطوح بی سابقه ای از گرسنگی مردم جهان را تهدید می کند.