سالک: نیروهای جوان، کشف حجاب را افتخار می دانند، اما اشتباه می کنند
سالک: نیروهای جوان، کشف حجاب را افتخار می دانند، اما اشتباه می کنند

سالک: نیروهای جوان، کشف حجاب را افتخار می دانند، اما اشتباه می کنند احمد سالک، نماینده ادوار مجلس:در حرکت‌هایی که در بعضی شهرها صورت گرفت اکثر جوان‌ها در سنین بین ۲٠ تا۳٠ سال هستند و این نشان از بی اطلاعی و عدم شناخت درست از انقلاب و اسلام است و تحت تأثیر برنامه فریب‌کارانه بستر‌های […]

سالک: نیروهای جوان، کشف حجاب را افتخار می دانند، اما اشتباه می کنند

احمد سالک، نماینده ادوار مجلس:در حرکت‌هایی که در بعضی شهرها صورت گرفت اکثر جوان‌ها در سنین بین ۲٠ تا۳٠ سال هستند و این نشان از بی اطلاعی و عدم شناخت درست از انقلاب و اسلام است و تحت تأثیر برنامه فریب‌کارانه بستر‌های خارجی قرار دارد.

🔹بعضی از این نیروهای جوان اعم از دختر و پسر،  امر کشف حجاب را افتخاری برای خود می‌دانند در حالی که اشتباه می‌کنند.

🔹 با افراد قانون‌شکن باید به صورت قاطع برخورد شود و همچنین باید عفاف و حجاب به طور ویژه مورد دفاع قرار گیرد تا ضوابط اسلام حاکم شود.