سالگرد پرواز MH370
سالگرد پرواز MH370

سالگرد پرواز MH370 در چنین روزی در سال ۲۰۱۴ پرواز ۳۷۰ شرکت هواپیمایی مالزی از صفحه رادار محو شد و هنوز بقایا یا نشانه‌ای از آن پیدا نشده است.

سالگرد پرواز MH370

در چنین روزی در سال ۲۰۱۴ پرواز ۳۷۰ شرکت هواپیمایی مالزی از صفحه رادار محو شد و هنوز بقایا یا نشانه‌ای از آن پیدا نشده است.