سالیوان: بایدن با بن‌سلمان دیدار نمی‌کند
سالیوان: بایدن با بن‌سلمان دیدار نمی‌کند

🔻سالیوان: بایدن با بن‌سلمان دیدار نمی‌کند مشاور امنیت ملی آمریکا:بایدن به ارزیابی مجدد روابطمان با عربستان به سبب ایستادن این کشور در برابر روسیه و علیه منافع ما می‌پردازد. 🔹گزینه‌های متعددی در خصوص عربستان از جمله درباره کمک‌های امنیتی به پادشاهی در اختیار داریم. 🔹هیچ طرحی برای دیدار رئیس جمهور بایدن با محمد بن سلمان […]

🔻سالیوان: بایدن با بن‌سلمان دیدار نمی‌کند

مشاور امنیت ملی آمریکا:بایدن به ارزیابی مجدد روابطمان با عربستان به سبب ایستادن این کشور در برابر روسیه و علیه منافع ما می‌پردازد.

🔹گزینه‌های متعددی در خصوص عربستان از جمله درباره کمک‌های امنیتی به پادشاهی در اختیار داریم.

🔹هیچ طرحی برای دیدار رئیس جمهور بایدن با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در نشست گروه بیست وجود ندارد.