سایه قحطی بر سر جهان
سایه قحطی بر سر جهان

🔘 سایه قحطی بر سر جهان ⬅️ در شرایطی که قحطی زندگی ۴۹میلیون انسان را تهدید می‌کند، دولت‌های ثروتمند فقط نظاره‌گر این فاجعه انسانی هستند 🔺سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا در گزارش اخیر هشدار داده‌اند که قحطی تا سپتامبر (ماه آینده) ۴۹میلیون انسان در ۴۶کشور جهان را درگیر خواهد کرد.  […]

🔘 سایه قحطی بر سر جهان

⬅️ در شرایطی که قحطی زندگی ۴۹میلیون انسان را تهدید می‌کند، دولت‌های ثروتمند فقط نظاره‌گر این فاجعه انسانی هستند

🔺سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا در گزارش اخیر هشدار داده‌اند که قحطی تا سپتامبر (ماه آینده) ۴۹میلیون انسان در ۴۶کشور جهان را درگیر خواهد کرد. 

  🔺مارک لوکاک، دبیر سابق وزارت توسعه بین‌الملل انگلیس: اغلب کمک‌های خارجی این روزها به‌دلایل سیاسی به کشورهایی سرازیر می‌شود که در مقایسه با کشورهای بسیار فقیر، سطح درآمدی بهتری دارند.

  🔺پیش‌بینی شده تولید غلات در سال‌جاری میلادی برای نخستین بار در ۴سال گذشته کاهش می‌یابد. به گزارش پولیتیکو، برنامه جهانی غذا تاکنون ۸میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرده اما در مجموع به ۲۲میلیارد دلار نیاز دارد.