سخندانی:تاکنون ۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان در قالب مدیریت دانش ثبت و ارزیابی شده است
سخندانی:تاکنون ۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان در قالب مدیریت دانش ثبت و ارزیابی شده است

رئیس امور پژوهش و فن آوری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:تاکنون ۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان در قالب مدیریت دانش ثبت و ارزیابی شده است با توجه به استقرار سامانه مکانیزه مدیریت دانش در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، تاکنون ۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان شرکت در قالب مدیریت دانش ارزیابی و مورد بهره برداری […]

رئیس امور پژوهش و فن آوری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:تاکنون ۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان در قالب مدیریت دانش ثبت و ارزیابی شده است

با توجه به استقرار سامانه مکانیزه مدیریت دانش در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، تاکنون ۱۰۲ تجربه ارزشمند کارکنان شرکت در قالب مدیریت دانش ارزیابی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، محمّدرضا سخندانی با اعلام این خبر گفت: شرکت گاز استان از شرکت های پیشرو در استقرار سیستم های مدیریتی بوده و هم اکنون راهبری سه نظام مدیریت دانش، مدیریت فن آوری و مدیریت خلاقیت و نوآوری در شرکت انجام می گردد.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت دانش در این شرکت افزود: مدیریت دانش در شرکت گاز از طریق استقرار نرم افزار مکانیزه، توسعه فرآیندهای مدیریت دانش و یکپارچه سازی آن با فرآیندهای سازمانی، سازماندهی دبیرخانه مرکزی، آموزش و تسری الزامات اجرایی در سطح کارکنان، استخراج و نگهداشت دانش کلیدی کارکنان در حوزه های فرآیندی و پروژه ها محقق شده است.­­

رئیس امور پژوهش و فن آوری درخصوص برنامه های پیش بینی شده مدیریت دانش در سال جاری اظهار داشت: اخذ مجوز برای تدوین تجارب همكاران واحدهاي(ICT، اندازه گيري و توزيع گاز، مالي، بهره برداري، بازرسي فني و HSE) با رويكرد وصول مطالبات، تدوين كتاب (چالش هاي پيش روي رؤساي مناطق و نواحي گاز) و مصاحبه با كليه همكاران امور HSE در بخش هاي بهداشت صنعتي، محيط زيست و ايمني (بالاخص تجارب همه گيري در covid-19) از جمله برنامه های اجرایی در سال جدید خواهد بود.