سخنگوی بیمه مرکزی برکنار شد
سخنگوی بیمه مرکزی برکنار شد

سخنگوی بیمه مرکزی برکنار شد سخنگوی بیمه مرکزی بعد از اظهارات دیروزش در ارتباط با وزارت صمت و بدهکاری خودروسازها به شرکت‌های بیمه، با حکم رئیس‌کل بیمه مرکزی برکنار شد. مشعلچی دیروز گفته بود صنعت بیمه باید درخواست استیضاح وزیر صمت را به‌خاطر بدهی خودروسازان مطرح کند. گفته می‌شود قائم مقام بیمه مرکزی مورد توبیخ […]

سخنگوی بیمه مرکزی برکنار شد

سخنگوی بیمه مرکزی بعد از اظهارات دیروزش در ارتباط با وزارت صمت و بدهکاری خودروسازها به شرکت‌های بیمه، با حکم رئیس‌کل بیمه مرکزی برکنار شد.

مشعلچی دیروز گفته بود صنعت بیمه باید درخواست استیضاح وزیر صمت را به‌خاطر بدهی خودروسازان مطرح کند.

گفته می‌شود قائم مقام بیمه مرکزی مورد توبیخ شدید وزیر اقتصاد هم قرار گرفته است.