سخنگوی دولت رئیسی: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها باقی‌مانده از دولت قبل است!
سخنگوی دولت رئیسی: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها باقی‌مانده از دولت قبل است!

سخنگوی دولت رئیسی: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها باقی‌مانده از دولت قبل است! 🔹در یک سالگی دولت رئیسی و در حالی که کمر مردم زیر بار فشارهای اقتصادی خم شده است، علی بهادری در اظهاراتی با تاکید بر اعلام گزارش ماهانه پیشرفت نهضت ملی مسکن، ادعا کرد: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش […]

سخنگوی دولت رئیسی: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها باقی‌مانده از دولت قبل است!

🔹در یک سالگی دولت رئیسی و در حالی که کمر مردم زیر بار فشارهای اقتصادی خم شده است، علی بهادری در اظهاراتی با تاکید بر اعلام گزارش ماهانه پیشرفت نهضت ملی مسکن، ادعا کرد: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و … باقیمانده از دولت قبل است.

🔹اخیرا بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت مسکن در تهران به متری ۴٠ میلیون تومان رسیده است. اجاره‌بها نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.

🔹این در حالی است که دولت تاکنون طرح‌های مختلفی برای کنترل بازار مسکن ارائه داده که به نظر می رسد تا الان با شکست مواجه شده است. از طرح ساخت سالی یک میلیون مسکن تا تعیین سقف اجاره بها و ارائه وام ودیعه و … که هیچ کدام عملی نشده‌اند. بنابراین دولت بجای پاسخگویی درباره چرایی عدم موفقیت طرح‌های خود، مثل همیشه مشکلات را حواله دولت قبل کرده است.