سخنگوی وزارت خارجه: در رابطه با فوت “ملکه” بر اساس عرف دیپلماتیک عمل کردیم
سخنگوی وزارت خارجه: در رابطه با فوت “ملکه” بر اساس عرف دیپلماتیک عمل کردیم

سخنگوی وزارت خارجه: در رابطه با فوت “ملکه” بر اساس عرف دیپلماتیک عمل کردیم ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که چرا ایران به فوت ملکه انگلیس واکنش نشان نداد ،گفت : ایران در ارتباط با این موضوع از نظر پروتکلی، متناسب با روابط دوجانبه و عمل متقابل در مناسبت‌های مشابه […]

سخنگوی وزارت خارجه: در رابطه با فوت “ملکه” بر اساس عرف دیپلماتیک عمل کردیم

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که چرا ایران به فوت ملکه انگلیس واکنش نشان نداد ،گفت : ایران در ارتباط با این موضوع از نظر پروتکلی، متناسب با روابط دوجانبه و عمل متقابل در مناسبت‌های مشابه بر اساس عرف رایج دیپلماتیک و آداب شناخته شده دیپلماتیک، عمل کرده است .