سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه: نمی‌شود که هر روز از جیب مردم برای سیاست خارجی خرج کنیم
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه: نمی‌شود که هر روز از جیب مردم برای سیاست خارجی خرج کنیم

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه: نمی‌شود که هر روز از جیب مردم برای سیاست خارجی خرج کنیم ایران قدرتمند و دارای روابط عادی با غرب، خواب کرملین را آشفته می‌کند. ما در میدان ، هزینه‌های بسیاری کردیم و جان‌های شیفته بسیاری را به خاطر آرمان‌‌هایمان از دست دادیم. ولی نتوانستیم یا اجازه ندادند که این […]

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه: نمی‌شود که هر روز از جیب مردم برای سیاست خارجی خرج کنیم

ایران قدرتمند و دارای روابط عادی با غرب، خواب کرملین را آشفته می‌کند.

ما در میدان ، هزینه‌های بسیاری کردیم و جان‌های شیفته بسیاری را به خاطر آرمان‌‌هایمان از دست دادیم. ولی نتوانستیم یا اجازه ندادند که این ایثارگری‌ها را نقد کنیم.

در ابتدای همین دولت گفتند اولویت ما همسایگان است. آسیا است.آفریقا است. آمریکای جنوبی است. کشورهای اروپایی را در آخرین مرحله قرار دادیم و بعد پرانتز باز کردیم که منظورمان کشورهای مهم نیستند. شاید منظورشان مجارستان، بلغارستان و رومانی بود.

سعی کردیم کشورهای بزرگ اروپا را تحقیر کنیم. کشورها هم این سخن‌‌ها را رصد می‌کنند.

وقتی سفیری را از جایی برمی‌دارید و سفیر معرفی نمی‌کنید آن کشور، استنباط خاصی می‌کند و اقدامات خاصی را در سیاست‌های بعدی‌اش اعمال می‌کند.

نمی‌شود اقتصاد را خرج سیاست‌خارجی کنیم و به انحای مختلف از جیب مردم برداریم؛ آنهم با تورمی که حاکم است و توسعه و رشدی که وجود ندارد.