سخنگوی کاخ سفید:‌ چشم اندازی برای احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد
سخنگوی کاخ سفید:‌ چشم اندازی برای احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد

🔻سخنگوی کاخ سفید:‌ چشم اندازی برای احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد کارین ژان پیر:در دیپلماسی با ایران باز باقی می‌ماند اما تا کنون شاهد احیای توافق هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک نخواهیم بود. 🔹به مقابله با اقدامات ایران و حمایت از نیروهایمان در منطقه ادامه خواهیم داد و در صورت نیاز از […]

🔻سخنگوی کاخ سفید:‌ چشم اندازی برای احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد

کارین ژان پیر:در دیپلماسی با ایران باز باقی می‌ماند اما تا کنون شاهد احیای توافق هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک نخواهیم بود.

🔹به مقابله با اقدامات ایران و حمایت از نیروهایمان در منطقه ادامه خواهیم داد و در صورت نیاز از نیروی نظامی نیز استفاده خواهیم کرد

🔹به اعمال تحریم به دلیل تبادل تسلیحات میان روسیه و ایران ادامه خواهیم داد.