سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد
سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد

سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد رئیس گروه پیش بینی هواشناسی آذربایجان‌ شرقی:در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سراب با دمای منفی ۲۵.۳ درجه سانتی گراد، سومین شهر سرد کشور ثبت شد. ▫️در این بازه زمانی شهرهای بلداجی در استان چهارمحال بختیاری با دمای منفی ۲۶.۴ درجه سردترین شهر کشور و بابارشایی در استان کردستان […]

سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی آذربایجان‌ شرقی:در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سراب با دمای منفی ۲۵.۳ درجه سانتی گراد، سومین شهر سرد کشور ثبت شد.

▫️در این بازه زمانی شهرهای بلداجی در استان چهارمحال بختیاری با دمای منفی ۲۶.۴ درجه سردترین شهر کشور و بابارشایی در استان کردستان با دمای منفی ۲۵.۴ درجه سانتی گراد دومین شهر سرد کشور ثبت شده اند.