سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد
سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد

سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد رییس گروه پیش بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی:در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سراب با دمای منفی ۱۷ درجه سانتی گراد، سومین شهر سرد کشور ثبت شد. ▫️در این بازه زمانی شهرهای مهدی شهر در استان سمنان با دما منفی ۲۸ درجه سردترین شهر کشور و سرخس در استان خراسان رضوی […]

سراب سومین شهر سرد کشور ثبت شد

رییس گروه پیش بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی:در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سراب با دمای منفی ۱۷ درجه سانتی گراد، سومین شهر سرد کشور ثبت شد.

▫️در این بازه زمانی شهرهای مهدی شهر در استان سمنان با دما منفی ۲۸ درجه سردترین شهر کشور و سرخس در استان خراسان رضوی با دمای منفی ۲۰ درجه سانتی گراد دومین شهر سرد کشور ثبت شده‌اند.