سربازان وظیفه غایب از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شدند
سربازان وظیفه غایب از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شدند

🔻سربازان وظیفه غایب از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شدند فرمانده سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا: با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح تمام سربازانی که دارای غیبت بوده و در حال خدمت هستند می‌توانند از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شوند.

🔻سربازان وظیفه غایب از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شدند

فرمانده سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا: با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح تمام سربازانی که دارای غیبت بوده و در حال خدمت هستند می‌توانند از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شوند.