سردار سرتیپ سپهر:بعضی‌ها نامه نوشتند، از رهبری خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم
سردار سرتیپ سپهر:بعضی‌ها نامه نوشتند، از رهبری خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم

🔻جانشین ستاد کل نیروهای مسلح: بعضی‌ها نامه نوشتند، از رهبری خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم / مگر ما می‌توانیم با آمریکایی ها وارد آشتی شویم؟ سردار سرتیپ سپهر:آمریکا قابل اعتماد نیست اما بعضی‌ها به بزرگان کشور نامه نوشتند و از رهبری و مسئولین خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم در حالی‌که آمریکا کجا به […]

🔻جانشین ستاد کل نیروهای مسلح: بعضی‌ها نامه نوشتند، از رهبری خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم / مگر ما می‌توانیم با آمریکایی ها وارد آشتی شویم؟

سردار سرتیپ سپهر:آمریکا قابل اعتماد نیست اما بعضی‌ها به بزرگان کشور نامه نوشتند و از رهبری و مسئولین خواستند تا با آمریکا کنار بیاییم در حالی‌که آمریکا کجا به توافقات خود عمل کرده است؟

🔹اگر تسلیم آمریکا شویم آمریکا به تعهدات خود عمل می‌کند؟ مگر ما می‌توانیم با آمریکایی ها وارد آشتی شویم اینها برای نابودی و انقلاب ما برنامه دارند.