سردار کوثری: آمریکا تضمین ندهد، مذاکرات به نتیجه نمی رسد
سردار کوثری: آمریکا تضمین ندهد، مذاکرات به نتیجه نمی رسد

سردار کوثری: آمریکا تضمین ندهد، مذاکرات به نتیجه نمی رسد/ عملکرد تیم مذاکره، بسیار خوب بوده اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:آمریکا تضمین ندهد، مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید 🔹دوران قلدری غربی‌ها در جریان مذاکرات تمام شده است 🔹حقوق “سپاه” در مذاکرات احیای برجام را دنبال خواهیم کرد. 🔹تیم مذاکره‌کننده فعلی تمامی جوانب و […]

سردار کوثری: آمریکا تضمین ندهد، مذاکرات به نتیجه نمی رسد/ عملکرد تیم مذاکره، بسیار خوب بوده

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:آمریکا تضمین ندهد، مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید

🔹دوران قلدری غربی‌ها در جریان مذاکرات تمام شده است

🔹حقوق “سپاه” در مذاکرات احیای برجام را دنبال خواهیم کرد.

🔹تیم مذاکره‌کننده فعلی تمامی جوانب و مسائل را در نظر می‌گیرد و تا کنون نیز عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشته است.

🔹این تیم اجازه نخواهد داد طرف غربی با زورگویی نظر خود را به ایران تحمیل کند.