سرد ترین شهرهای کشور در ٢۴ ساعت گذشته
سرد ترین شهرهای کشور در ٢۴ ساعت گذشته

سرد ترین شهرهای کشور در ٢۴ ساعت گذشته بابارشانی (کردستان) منفی ٢۶ دهگلان (کردستان) منفی ٢۵/٨ شهرکرد (چهارمحال و بختیاری) منفی ٢۵/۴ بلداجی (چهارمحال و بختیاری) منفی ٢۵/٣ سراب (آذربایجان شرقی) منفی ٢۴/٩ 🔹سرمای وحشتناک همچنان تا اواخر هفته در سطح کشور تداوم خواهد داشت و احتمال ثبت رکورد دمایی برای روزهای میانی و پایانی […]

سرد ترین شهرهای کشور در ٢۴ ساعت گذشته

بابارشانی (کردستان) منفی ٢۶

دهگلان (کردستان) منفی ٢۵/٨

شهرکرد (چهارمحال و بختیاری) منفی ٢۵/۴

بلداجی (چهارمحال و بختیاری) منفی ٢۵/٣

سراب (آذربایجان شرقی) منفی ٢۴/٩

🔹سرمای وحشتناک همچنان تا اواخر هفته در سطح کشور تداوم خواهد داشت و احتمال ثبت رکورد دمایی برای روزهای میانی و پایانی هفته بالاست.