سرعت مریخ‌نورد ناسا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
سرعت مریخ‌نورد ناسا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

سرعت مریخ‌نورد ناسا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد 🔹ناسا سرعت مریخ نورد کنجکاوی(Curiosity) را با به روزرسانی نرم افزاری ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. 🔹استراتژی ناوبری مریخ نورد کنجکاوی ناسا به گونه‌ای است که برای بررسی موقعیت باید به طور مکرر متوقف شود، اما به زودی یک به روز رسانی نرم‌افزاری به آن اجازه می‌دهد تا تقریباً […]

سرعت مریخ‌نورد ناسا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

🔹ناسا سرعت مریخ نورد کنجکاوی(Curiosity) را با به روزرسانی نرم افزاری ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

🔹استراتژی ناوبری مریخ نورد کنجکاوی ناسا به گونه‌ای است که برای بررسی موقعیت باید به طور مکرر متوقف شود، اما به زودی یک به روز رسانی نرم‌افزاری به آن اجازه می‌دهد تا تقریباً به طور مداوم به حرکت خود ادامه دهد.

🔹این به‌روزرسانی نرم‌افزاری جدید به زودی سرعت مریخ‌نورد کنجکاوی ناسا را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و به آن اجازه می‌دهد تا مسافت‌های بیشتری را طی کند و به انجام بررسی‌های علمی بیشتری بپردازد. علت عدم انجام این به روز رسانی یک خطای مرموز در نرم‌افزار مریخ‌نورد کنجکاوی بوده است که سالها مهندسان را از انجام آن بازداشته بود اما اکنون مهندسان قادر به انجام این به روزرسانی با رفع مشکل هستند.