سرلشکر صفوی: ۲۲ کشور درخواست خرید پهپادهای ایرانی را دارند
سرلشکر صفوی: ۲۲ کشور درخواست خرید پهپادهای ایرانی را دارند

🔻سرلشکر صفوی: ۲۲ کشور درخواست خرید پهپادهای ایرانی را دارند دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا:دشمن در حال برنامه‌ریزی است تا بین مردم و نظام و سپاه فاصله بیاندازد. ما باید ضعف‌ها و کاستی‌ها را برای مقابله با دشمن و ناکام گذاشتن دشمن برطرف کنیم. 🔹پیش از انقلاب حدود ۸۰ درصد تجهیزات دفاعی از […]

🔻سرلشکر صفوی: ۲۲ کشور درخواست خرید پهپادهای ایرانی را دارند

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا:دشمن در حال برنامه‌ریزی است تا بین مردم و نظام و سپاه فاصله بیاندازد. ما باید ضعف‌ها و کاستی‌ها را برای مقابله با دشمن و ناکام گذاشتن دشمن برطرف کنیم.

🔹پیش از انقلاب حدود ۸۰ درصد تجهیزات دفاعی از خارج، تأمین می‌شد  امروز بیش از ۸۰ درصد تجهیزات دفاعی را در داخل تولید می‌کنیم.