سرمربی استقلال: سپاهان منتظر اشتباهات ما بود
سرمربی استقلال: سپاهان منتظر اشتباهات ما بود

سرمربی استقلال: سپاهان منتظر اشتباهات ما بود ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال: در نیمه اول خوب بودیم.🔹 حریف موقعیت زیادی نداشت. 🔹 فقط یک موقعیت خلق کردند. سوار بر بازی بودیم. 🔹 سپاهان منتظر اشتباهات ما بود تا از آن‌ها استفاده کند.

سرمربی استقلال: سپاهان منتظر اشتباهات ما بود

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال: در نیمه اول خوب بودیم.🔹 حریف موقعیت زیادی نداشت.

🔹 فقط یک موقعیت خلق کردند. سوار بر بازی بودیم.

🔹 سپاهان منتظر اشتباهات ما بود تا از آن‌ها استفاده کند.