سرمربی برزیل استعفا کرد
سرمربی برزیل استعفا کرد

سرمربی برزیل استعفا کرد 🔹تیته سرمربی برزیل بعد از باخت مقابل کرواسی در جام‌جهانی از سِمت خود استعفا کرد./تسنیم

سرمربی برزیل استعفا کرد

🔹تیته سرمربی برزیل بعد از باخت مقابل کرواسی در جام‌جهانی از سِمت خود استعفا کرد./تسنیم