سرنا ویلیامز از دنیای تنیس خداحافظی کرد
سرنا ویلیامز از دنیای تنیس خداحافظی کرد

سرنا ویلیامز از دنیای تنیس خداحافظی کرد 🔹سرنا ویلیامز اسطوره تنیس زنان جهان، پس از شکست مقابل آیلا تاملیانوویچ‌ در مرحله سوم مسابقات اوپن آمریکا، با دنیای تنیس خداحافظی کرد. 🔹فوق ستاره‌ آمریکایی دنیای تنیس در سن ۴۰ سالگی در نهایت با ۲۳ قهرمانی انفرادی گرند اسلم به دوران حرفه‌ای خود پایان داد.

سرنا ویلیامز از دنیای تنیس خداحافظی کرد

🔹سرنا ویلیامز اسطوره تنیس زنان جهان، پس از شکست مقابل آیلا تاملیانوویچ‌ در مرحله سوم مسابقات اوپن آمریکا، با دنیای تنیس خداحافظی کرد.

🔹فوق ستاره‌ آمریکایی دنیای تنیس در سن ۴۰ سالگی در نهایت با ۲۳ قهرمانی انفرادی گرند اسلم به دوران حرفه‌ای خود پایان داد.