سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه منصوب شد
سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه منصوب شد

سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه منصوب شد طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار شهردار تبریز، پرویز عباس‌نژاد به عنوان سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه منصوب شد.

سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه منصوب شد

طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار شهردار تبریز، پرویز عباس‌نژاد به عنوان سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه منصوب شد.