سرپرست فرودگاه امام‌ (ره): دو اتوبوس در جاده ساوه دچار سانحه شدند
سرپرست فرودگاه امام‌ (ره): دو اتوبوس در جاده ساوه دچار سانحه شدند

🔻سرپرست فرودگاه امام‌ (ره): دو اتوبوس در جاده ساوه دچار سانحه شدند/ خواب‌آلودگی راننده علت تصادف بوده چلندری: دو اتوبوس در جاده ساوه دچار سانحه شدند و در محدوده داخلی فرودگاه امام خمینی اتفاق نیفتاده است 🔹ظاهرا راننده اتوبوسی که از سمت رباط‌کریم حرکت می‌کرد، دچار خواب‌آلودگی شده که منجر به بروز این تصادف شده […]

🔻سرپرست فرودگاه امام‌ (ره): دو اتوبوس در جاده ساوه دچار سانحه شدند/ خواب‌آلودگی راننده علت تصادف بوده

چلندری: دو اتوبوس در جاده ساوه دچار سانحه شدند و در محدوده داخلی فرودگاه امام خمینی اتفاق نیفتاده است

🔹ظاهرا راننده اتوبوسی که از سمت رباط‌کریم حرکت می‌کرد، دچار خواب‌آلودگی شده که منجر به بروز این تصادف شده است.